Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2014

ilovellamas
ilovellamas
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół.
ilovellamas
ilovellamas
ilovellamas
ilovellamas
ilovellamas
ilovellamas
I nawet gdybym osiągnął szczyt i kimś był w twoich oczach
To i tak pewnie wrócił bym i zapytał Ciebie czy Ty dalej go kochasz
— Blizna ,,Czasem"
ilovellamas
ilovellamas
Nie przywiązuj się zanadto, bo nie wytrzymasz, gdy zostaniesz zraniona.
ilovellamas

"Dla mnie intensywność odczuć była zawsze mniejsza niż intensywność świadomości odczuć. Świadomość, że cierpię, zawsze sprawiała mi większe cierpienie niż to, co mi sprawiało cierpienie."

— Fernando Pessoa
ilovellamas

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viacieszesie cieszesie
ilovellamas
8335 6715 500
Reposted frommissmaya missmaya viacieszesie cieszesie
ilovellamas
2423 67bd 500
Rudit #miłośćjestwtedy
ilovellamas
dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach. 
ilovellamas

Jeśli walczysz to możesz przegrać, ale jeśli nie walczysz, to już przegrałeś.

— Bogdan Wenta
ilovellamas
ilovellamas
ilovellamas
wszyscy dookoła decydują się spędzić z kimś życie, to już jest kurewsko dobijające !
— wiw
ilovellamas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl